Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND Thành phố về nghiên cứu phương án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương lên 8 làn xe và 2 làn khẩn cấp, cùng với việc mở rộng các tuyến kết nối cao tốc theo quy hoạch.