Nằm trong con ngõ nhỏ ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, lớp học tình thương của anh Huỳnh Quang Khải đang cưu mang 50 em nhỏ từ 5 - 18 tuổi.