Theo thống kê của các hãng bay, tính tổng lượng hàng vận chuyển từ trong nước đi quốc tế, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường không (AIR CARGO) của Việt Nam chỉ chiếm 12% thị phần, còn lại 88% thuộc hàng không nước ngoài.