Chương trình Hát vì yêu - Số 10 xin được gửi đến quý vị và các đồng chí một câu chuyện xúc động của anh Chu Minh Tuấn về người mẹ của mình thông qua câu chuyện được anh trải lòng và chia sẻ.