Trong chương trình Hát vì yêu - số 15 lần này xin được gửi đến quí vị câu chuyện của bạn Phạm Thu Trang - sinh viên Đại học kinh tế quốc dân. Câu chuyện tình yêu đẹp được sinh ra sau những khó khăn, thử thách để rồi thông qua đó, mỗi người lại thấy được những cảm xúc của riêng mình về tình yêu, cuộc sống cùng với đó là sự giãi bày suy nghĩ của bản thân thông qua âm nhạc.