Trong phần 5 của seri "Họ làm chúng như thế nào", chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách sáng chế ra loại rượu absinthe có cồn mạnh và lịch sử phong phú; Các khóa thắt lưng thủ công; Khóa đòn bẩy; Sản xuất vũ khí không gây chết người, tê liệt mà không chết và làm thế nào để họ thiết kế và sản xuất động cơ phản lực lớn nhất trên thế giới.