Nửa cuối của thế kỷ 20, thế giới bước vào guồng xoáy mới của cuộc chiến tranh lạnh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và bán đảo Triều Tiên lần lượt trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu ý thức hệ giữa các cường quốc. Con đường độc lập, thống nhất của nhân dân Triều Tiên và Việt Nam cũng vì đó mà gặp phải muôn vàn khó khăn và thử thách. Thất bại trong nỗ lực thống nhất bằng biện pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên đã dẫn tới sự hình thành khu phi quân sự đầu tiên ở Châu Á vào năm 1953. Một năm sau đó, Hiệp định Genève về ngừng bắn và lập lại hòa bình ở Đông Dương đã dẫn tới việc hình thành khu phi quân sự thứ hai. Khu phi quân sự gọi tắt là DMZ đã trở thành biểu tượng của sự chia cắt ở bán đảo Triều Tiên và Việt Nam, biến đây trở thành tiền đồn của hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trong cuộc chiến tranh lạnh.