Ngày 19/4, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nộp "Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025".