89% trẻ em trong độ tuổi từ 12 - 17 tuổi ở nước ta đã sử dụng mạng Internet. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 36% trong số đó nhận được thông tin về cách đảm bảo an toàn trên không gian mạng. Không có kĩ năng tự bảo vệ, bảo mật các thông tin của bản thân trên mạng đã khiến cho nhiều trẻ em, đặc biệt là các học sinh tuổi mới lớn có nguy cơ bị lừa đảo, thậm chí trở thành nạn nhân của những cuộc quấy rối.