50 năm phấn đấu không ngừng, phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào mang trên mình màu xanh áo lính, các thế hệ giảng viên, học viên  Học viện Kỹ thuật Quân sự đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang của mình, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, kiên định trong mọi tình huống, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không ngừng đổi mới, phát triển để trí tuệ của Học viện Kỹ thuật Quân sự anh hùng luôn tỏa sáng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.