Hộp thư truyền hình: Giải đáp của Đại tá: Trần Ngọc Duy – Trưởng phòng Thu - Sổ, thẻ bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về quy định của thẻ bảo hiểm y tế và việc kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế.