Những năm gần đây nhiều phương pháp điều trị về máu - độc xạ, bệnh nghề nghiệp được nghiên cứu, ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho bộ đội và người lao động thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các loại hóa chất công nghiệp quốc phòng.  Để cùng tìm hiểu các vấn đề liên quan đến an toàn lao động, bảo vệ và chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho người lao động đang làm việc trong môi trường độc hại; trong chương trình "Quân y và đời sống" lần này, chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với Thượng tá, Phó giáo sư, Tiến sỹ, bác sĩ Nguyễn Bá Vượng, Khoa Máu - độc xạ và bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Quân y 103, học viện Quân y.