Bản tin Trưa ngày 11/03/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bế mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13.

- Chiến sĩ mới của Sư đoàn 5 hăng say rèn luyện.

- Đàm phán cấp Ngoại trưởng Nga - Ukraine không đạt tiến triển.