Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh, F0 có muôn hình muôn vẻ cách thích ứng khi cách ly tại nhà. Câu chuyện chúng tôi gửi tới quý khán giả và các đồng chí ngay sau đây, là về những F0 sống 1 mình. Vất vả hơn vì không có người chăm sóc trực tiếp, nhưng họ vẫn nỗ lực thực hiện những hướng dẫn để vượt qua dịch bệnh. Và điều đặc biệt, là những hình ảnh chúng tôi có được là do chính những F0 cung cấp.