Vì sao các thế lực thù địch, phản động lại ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin? Mục đích thật sự của những người mạo danh để đưa ra những cái gọi là "khuyến nghị" và phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin là gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời là Tiến sĩ Cao Đức Thái - Giảng viên cao cấp, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thiếu tướng - PGS.TS - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng, trong chương trình Nhận diện sự thật số 45.