Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản về việc tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.