Phóng sự ảnh - Số 2892: Lễ vào nhà mới của dân tộc Khơ Mú.