Sau những diễn biến rất hấp dẫn mà chúng ta vừa theo dõi thì trong ngày 24/08, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bước vào các nội dung thi đấu tiếp theo tại Amry Games 2021.