Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23-3 đã kêu gọi một lệnh "ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức" nhằm bảo vệ những người dân thường dễ bị tổn thương tại các vùng chiến sự khỏi sự hoành hành của đại dịch Covid-19.