Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Nhận diện sự thật: Luận điệu cũ mòn xuyên tạc về Chiến thắng 30/04/1975 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.