Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Nhận diện sự thật: Sao lại cổ vũ những kẻ chống đối Nhà nước Việt Nam? phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.