Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật - "Vì nhân dân là mục đích tối thượng" được phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam ngày 14/1/2022.