Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Nhận diện sự thật: Chỉnh đốn để Đảng ta thêm mạnh phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.