Trong chương trình Đẹp Việt Nam tuần này chúng ta cùng đi tìm hiểu về huyện đảo Vân Đồn, đến với xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, mảnh đất giàu tiềm năng du lịch biển và cùng tìm hiểu về lịch sử dân tộc Việt Nam với địa danh nổi tiếng là thương cảng Vân Đồn.