Mức tăng giá theo tháng của thực phẩm thế giới trong năm 2022 đã cao kỷ lục trong tháng 3, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ.