Cùng về với quê hương Ninh Bình qua các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân:

- Với mục tiêu đảm bảo đủ nguồn sĩ quan dự bị cho các đơn vị khung B, những năm qua Trường quân sự tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với trường quân sự Quân khu 3 và các cơ quan chức năng triển khai nâng cao chương trình đào tạo sĩ quan dự bị cấp phân đội bằng nguồn ngân sách địa phương.

- Tỉnh Ninh Bình xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về biên chế, tổ chức; có số lượng hợp lý, chất lượng cao, và thực hiện tốt mọi chế độ đãi ngộ đối với lực lượng dân quân, tự vệ theo quy định.

- Ninh Bình thực hiện tốt công tác “đền ơn – đáp nghĩa”