Sáng nay (08/11/2022), tại Trường bắn Quốc gia Khu vực 3, Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Sư đoàn 9 tổ chức cho Trung đoàn 1 cùng các lực lượng tăng cường, phối thuộc thực hành diễn tập "Chỉ huy - Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có thực binh, bắn đạn thật với đề mục "Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự điểm cao”. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo diễn tập.