Cuốn sách “100 câu hỏi đáp về dịch bệnh Covid-19” vừa được Cục Quân y phối hợp với Học viện Quân y biên soạn và phát hành vào tháng 2 năm 2020. Đến nay, cuốn sách này đã có mặt ở hầu hết các đơn vị trong toàn quân, trở thành một tài liệu tham khảo có giá trị thiết thực với tất cả cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đối với các cán bộ, nhân viên quân y tham gia trực tiếp vào hoạt động phòng chống dịch cũng như những người làm công tác tuyên truyền phòng chống dịch.