Giai điệu thao trường được phát sóng ngày 07/01/2019 sẽ mang lại không khí vui vẻ thoải mái cho các chiến sĩ Lữ đoàn 673 - Quân đoàn 2 thông qua tiếng hát nơi thao trường.