Trong 3 ngày từ 9 đến 11 tháng 8, Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 1 bên 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa có một phần thực binh với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh.