Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe cô "người mẫu nấm lùn" Fungla kể về cái duyên đến với diễn xuất trong chương trình 8 Phim số phát sóng ngày 02/1/2022.