Phóng sự ảnh - Số 1991: "Nghề ươm tơ dệt vải truyền thống".