Sáng ngày 20/02/2020, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng chủ trì đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm đề tài.