Gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; gần gũi, sâu sát đơn, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng các mặt công tác. Đó là những phẩm chất đáng quý của Thượng tá Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 308, Quân đoàn 1 – Một trong những điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” của toàn quân.