Người ta gọi võ sư Thanh Loan với nhiều nghĩa từ "bà tiên; người mẹ thứ hai; người kỹ sư chắp vá những tâm hồn khiếm khuyết", còn với võ sư Thanh Loan bà thích được gọi một cái tên giản dị "cô Loan". Sự nhiệt huyết trong trái tim cô thổi sâu vào tâm hồn khuyết tật, đánh thức những phận đời không may mắn để các em có thể mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, vững tin hơn và thêm yêu cuộc đời hơn.