Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, nhân kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) chương trình Nữ quân nhân tuần này sẽ đề cập tới câu chuyện của những nữ quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn vượt lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị và gia đình chính là tổ ấm, là động lực sống, cống hiến của các chị.