Cách đây 64 năm, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết tại Genève (Thụy Sĩ). Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với cả nhân loại. Ý nghĩa thời đại to lớn của Hiệp định đã được chứng minh rõ nét. Vậy nhưng vài năm gần đây, khi các thế lực thù địch ráo riết tìm cách xét lại lịch sử, viết lại lịch sử, thì những sự kiện như Hiệp định Genève cũng là mục tiêu nhắm đến của họ. Họ bắt đầu tìm cách đặt ra những câu hỏi như "Tại sao Việt Nam lại lựa chọn chia cắt sau Hiệp định Genève?", hoặc "Ai là người vi phạm Hiệp định?", hay "Hiệp định này phải chăng là một sự thỏa hiệp giữa các nước lớn trên lợi ích của nhân dân Việt Nam?". Vậy sự thật là gì? Chúng ta sẽ cùng trả lời trong chương trình Nhận diện sự thật ngày 20/7/2018 cùng khách mời là Đại tá, PGS.TS Trần Ngọc Long - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng.