Phóng sự ảnh - Số 2738: Nhiếp ảnh gia yêu vẻ đẹp cuộc sống.