Mới đây, đại diện cơ quan chức năng của Bộ Y tế cho biết, có nhiều cơ sở y tế địa phương xảy ra tình trạng thiếu thuốc, 12/21 bệnh viện tuyến Trung ương thiếu thuốc. Tình trạng thiếu vật tư y tế cũng diễn ra tương tự tại nhiều cơ sở y tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng này cũng diễn ra ở nhiều bệnh viện. Thiếu thuốc điều trị, do vậy bệnh nhân phải mua thuốc bên ngoài, còn các bác sĩ phải chọn loại thuốc khác để duy trì điều trị cho bệnh nhân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự tại Thành phố Hồ Chí Minh.