Chính phủ đã ban hành nghị định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ hôm nay - 01/7/2022, mức lương tối thiểu tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành.