Thu phí ô tô đậu đỗ dưới lòng đường dự kiến mang về hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người dân vẫn e ngại tải phần mềm để nộp phí, do lòng đường cho ô tô đậu có thu phí bị các cửa hàng kinh doanh chiếm dụng cản trở việc thu phí qua phần mềm. Vì vậy việc triển khai thu không đủ để chi.