Hiện nay TPHCM vẫn còn khoảng 230.000 hộ dân chưa được cấp nước sạch, chủ yếu ở các quận huyện vùng ven. Những hộ dân này đã và đang phải sử dụng trực tiếp nguồn nước khai thác từ lòng đất và nước sông, kênh, rạch. Tuy nhiên những nguồn nước này lại đang ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân phải mua nước đóng bình phục vụ sinh hoạt hoặc thậm chí là đục đường ống nước của đơn vị cấp nước để sử dụng . Phản ánh của nhóm phóng viên Thời sự Quốc phòng.