Lửa trong những trái bom, viên đạn, tất cả được giữ yên lành bởi những bàn tay cần mẫn ngày đêm nâng niu, chăm sóc và trên hết lửa giữ bằng cả trái tim, khối óc, tinh thần, trách nhiệm của những cán bộ, chiến sĩ ngành Quân khí. Trong đó có những nữ thủ kho Quân khí với công việc mang nét đặc thù riêng được gọi là những bông hoa "giữ lửa".