Trong phần 2 seri "Những chế tạo bạn chưa biết", mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất và chế tạo cưa máy, bối thép, bếp tủ liền lò, nến chạm khắc và lưỡi nén.