Sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, trong đó phải kể đến sự phát triển của y học đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, phòng ngừa và điều trị bệnh. Y học hiện đại ngày nay đã và đang ứng dụng các phát minh, nghiên cứu về y sinh học, công nghệ y học trong chuẩn đoán và chữa trị bệnh tật thông qua thuốc men, phẫu thuật hoặc bằng nhiều phương pháp trị liệu phù hợp khác nhưng ít ai biết được rằng những phương pháp điều trị bệnh làm thay đổi cuộc sống của con người là được phát minh bởi ai? Trong hoàn cảnh như thế nào? sẽ có trong chương trình "Những phát minh àm thay đổi thế giới" tuần này.