Mời quý vị và các đồng chí cùng lắng nghe chùm ca khúc cổ vũ, động viên tinh thần các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.