Có những người lính hôm nay đang thực hiện những cuộc hành quân đặc biệt. Đó là hành trình tìm lại những người lính năm xưa, đã nằm lại trên những mảnh đất xưa kia là chiến trường, ở các nước bạn Lào và Campuchia. Trong hành trình đi tìm đồng đội ấy của 20 đội quy tập mộ liệt sĩ và các đội chuyên trách trong toàn quân, dù đã đưa được nhiều đồng đội thế hệ cha anh trở về quê hương, nhưng bước chân họ chưa bao giờ dừng lại, bởi phía trước là các liệt sĩ, phía sau là niềm mong mỏi của biết bao gia đình. Đó là trách nhiệm, nhưng cũng là tình cảm, tâm huyết của những cán bộ chiến sĩ đi tìm đồng đội, đối với nhiệm vụ nghĩa tình này.