Phóng sự ảnh - Số 2719: Những hình ảnh ấn tượng tại Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN lần thứ 30.