Những mảng màu mát xanh, tươi tốt của cây trái ngay trên cát đỏ Châu Phi của các Bệnh viện Dã chiến cấp 2 Việt Nam.