Chiều nay 07/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trả lời thẳng thắn, sâu sắc các câu hỏi của các đại biểu Quốc hội